Ed Hoffman | Artikelen

Jheronimus Bosch en de Ars Moriendi

In de tweede helft van de vijftiende eeuw bestudeerde men bovendien ijverig boekjes, veelal wiegendrukken, waarin de Ars Moriendi, de kunst van het sterven, beschreven en getoond werd. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450 verschenen er zeker 80 van deze handleidingen, vaak in een volkstaal, op de angstige markt.

Lees meer

KIJKEN NAAR BOSCH Een ontdekkingsreis langs alle schilderijen

Gedurende de laatste 70 jaar zijn er talloze boeken over Bosch verschenen. Vele geleerden hebben geprobeerd beelden en details te duiden, waarbij ze discussiërend over elkaar heen buitelden. In feite weten we weinig zeker. Vandaar dat in dit boek de nadruk ligt op het kijken. Kijken naar Bosch blijft een avontuur voor het oog! Dit boek wil helpen te zien.

Lees meer

Jheronimus Bosch op de Bossche Markt

Inden Salvatoer leefde en werkte Jheronimus. Naast Aleid en zijn knechten woonde er, veronderstelt Van Dijck, ook zijn ongehuwde zuster Herbertke. Waar in dit huis zal zich nu het atelier van de schilder bevonden hebben? Om deze vraag te beantwoorden is het zaak te bekijken hoe zo’n vertrek er in de Late Middeleeuwen gewoonlijk uitzag.

Lees meer

Raadsels rond werk Jheronimus Bosch

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hoorden in de Middeleeuwen tot de belangrijkste heiligen van de Katholieke Kerk. Omdat er van de hand van Jheronimus Bosch schilderingen van zowel De Doper als van De Evangelist bewaard zijn gebleven, is het interessant om te bekijken of beide paneeltjes wellicht door de meester voor onze Sint Jan, en met name voor het altaar van de beeldsnijder Van Wesel in de toenmalige kapel van de Lieve Vrouwebroederschap, geschilderd zijn.

Lees meer