Jeroen Bosch en de Nederlandse taal Boek omslag Jeroen Bosch en de Nederlandse taal
Bax, Dirk
Non-fictie, kunstgeschiedenis
1967
Jheronimus Bosch - Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch 1967, 's-Hertogenbosch, 1967, pp. 61-71

Bax 1967

 

“Jeroen Bosch en de Nederlandse taal” (Dirk Bax) 1967

[in: Jheronimus Bosch – Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te ’s-Hertogenbosch 1967, ’s-Hertogenbosch, 1967, pp. 61-71]

[Ook vermeld in Gibson 1983: 51 (D43)]

 

Bax toont aan dat Bosch vaak inspiratie zocht in de taal en cultuur van zijn land: ‘Ik meen nl. dat Jeroen en zijn school soms spreekwoorden, gezegden en woordspelingen in beeld gebracht hebben, en dat zij soms symboliek aan de taal hebben ontleend. Voor de interpretatie van hun werken in hun geheel moet men echter niet alleen bij de taal te rade gaan, maar ook bij de literatuur, beeldende kunst, folklore en cultuur- en godsdienstgeschiedenis der Nederlanden, en soms ook van daar buiten’ [p. 61]. Bax brengt daarbij geen nieuw materiaal aan, maar verwijst naar bevindingen uit zijn vroegere publicaties. Dat Bosch belangstelling had voor zijn taal, sluit aan bij een traditie die reeds lang in de Nederlanden bestond [p. 71].

 

[explicit]