The Garden of Earthly Delights Boek omslag The Garden of Earthly Delights
Beagle, Peter S.
Non-fictie, kunstgeschiedenis
Pan Books, Londen
1982
128

Beagle 1982

 

The Garden of Earthly Delights (Peter S. Beagle) 1982

[Pan Books, Londen, 1982, 128 blz.]

[Ook vermeld in Gibson 1983: 183 (J2)]

 

Beagle – die vooral in het eerste hoofdstuk vrij veel over zichzelf praat – gaat nergens dieper in op de schilderijen van Bosch. In zijn erg los gestructureerde beschouwingen beperkt hij zich meestal tot het verwijzen naar en herhalen van vroegere hypothesen en bevindingen, in de eerste plaats die van Dirk Bax. Duidelijk is wel dat de auteur zelf overhelt naar de ‘gematigde’ Bosch-benadering: Bosch was naar verluidt een christelijk geïnspireerd satiricus en moralist die een zekere invloed van de alchemie onderging (zonder daarom zelf een alchemist geweest te zijn). Om zijn panelen goed te begrijpen, moeten we hen in hun sociologische context plaatsen.

 

Beagles tekst bevat een aantal detailfouten (zoals wanneer hij het spreekwoord de wereld is een hooiberg, ieder plukt ervan wat hij kan in Bosch’ tijd situeert [p. 67], of wanneer hij van Bosch zegt dat deze zelf een muzikant was [p. 108]). De grootste troef van deze uitgave is de lay-out: fragmentjes van Bosch’ schilderijen worden op een originele manier uit hun context gesneden, wat hen bij het bekijken een onverwacht fris en nieuw cachet geeft.

 

[explicit]