Jheronimus Bosch Boek omslag Jheronimus Bosch
Ruyffelaere, Peter
Nonfictie, kunstgeschiedenis
2006
Leen Huet e.a., "Kijken naar schilders uit de Lage Landen", Ludion, Gent, 2006, pp. 105-152

Ruyffelaere 2006

 

“Jheronimus Bosch” (Peter Ruyffelaere) 2006

[in: Leen Huet e.a., Kijken naar schilders uit de Lage Landen. Ludion, Gent, 2006, pp. 105-152]

 

Negen schilders uit de Lage Landen worden voorgesteld aan een breed publiek. Peter Ruyffelaere schreef het hoofdstuk dat gewijd is aan Bosch. Het moderne onderzoek beschouwt Bosch niet langer als een alchemist, ketter of geesteszieke, maar spitst zich toe op de technische studie van zijn panelen en op een herlezing van laatmiddeleeuwse beeldbronnen en (geschreven en gedrukte) teksten die de kunstenaar kunnen geïnspireerd hebben. Bosch schilderde vooral drieluiken en deze hadden doorgaans een liturgische functie, als altaarstuk. Bosch is een moralist die het dwaze en zondige gedrag van de mensen hekelt. Menige kunsthistoricus heeft een verband gezien tussen Bosch’ oeuvre en de geest van de Moderne Devotie. Zijn werk bevat echter ook een eschatologische, pessimistische component die haaks staat op de spîrittualiteit van de Moderne Devoten.

 

[explicit 6 september 2017]