Selecteer een pagina

Reindert Falkenburg | Over mij

Reindert_Falkenburg-Jheronimus-Bosch

 

Reindert Leonard Falkenburg

Reindert Leonard Falkenburg studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen en behaalde zijn doctorsgraad aan de Universiteit van Amsterdam. Professioneel parcours: assistent aan het Departement Kunstgeschiedenis, Universiteit van Nijmegen / assistent Kunstgeschiedenis aan de Academie voor Schone Kunsten, Tilburg / curator van het Zeeuws Museum, Middelburg / postdoctoraal onderzoeker voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam / adjunct-directeur van de Nederlandse Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag / professor Westerse Kunstgeschiedenis en Godsdienst aan Graduate Theological Union, Berkeley / vice-provoost voor Intellectual and Cultural Outreach en professor Vroegmoderne Kunst en Cultuur, New York University Abu Dhabi (NYUAD).

 

Publicaties rond Bosch: verscheidene artikelen en bijdragen aan tentoonstellingscatalogi, Joachim Patinir: Landscape as an Image of the Pilgrimage of Life (1988), The Land of Unlikeness – Hieronymus Bosch, The Garden of Earthly Delights (2011).